Praktiske oplysninger

Her finder du praktisk information om TV, telefon, internet, forplejning, rygning, forsikringer, nødkald, læge, husdyr m.m. i Landsbyen Møllevang.

Du skal selv betale licens. Hvis du har en udeboende ægtefælle, der betaler licens, dækker denne. Du kan søge om licensnedsættelse.

Der er telefonstik i alle boliger.

Ønsker du at flytte din telefon med, skal du selv sørge for flytning af nummer.

Hvis du vil have internet i din lejlighed, skal du selv købe det.

Du kan købe fuld forplejning. I fuld forplejning indgår hovedmåltider og mellemmåltider inkl. drikkevarer, dog uden kapsel- og propvarer.

Der er mulighed for at få diætmad.

Rygning er tilladt i lejligheden, når der ikke er personale til stede.

For at minimere faren for brand skal der købes en røgalarm med signal uden for lejligheden. Derudover kan det være nødvendigt, at du anskaffer dig et brandhæmmende forklæde.

Du skal selv sørge for forsikringer.

I alle boliger og på fællesarealerne kan du benytte et nødkald. Kaldet kan du bruge i nødsituationer, hvor andet ikke er muligt. Kaldet vil bliver besvaret af medarbejderne i huset.

Du kan beholde din egen læge efter indflytning i plejebolig.

Der må som udgangspunkt ikke bo husdyr i boligen. Hvis der skal gøres en undtagelse, skal du selv spørge boligforeningen, om du må have husdyr. Det er vigtigt, at du selv er i stand til at passe og pleje dit husdyr.

Du betaler et fast beløb til det daglige forbrug af madvarer m.m. Beløbets størrelse fastsættes af Randers kommune. Et eventuelt overskud på kontoen kan bruges til at købe ting til fælles glæde og gavn, f.eks. potteplanter, duge og vaser, som efterfølgende er boenhedens ejendom.

Hvis du har et større beløb liggende, skal det opbevares i en pengeboks med kode i din lejlighed.

Vi opfordrer til, at alt betales via betalingsservice, og at dine pårørende hjælper dig med dine pengesager, hvis du har brug for dette.

I tilfælde af at medarbejderne skal hjælpe dig med dine pengesager, skal der være en kassebog, hvor indtægterne og udgifterne føres ind.