Bruger-/pårørenderåd i Landsbyen Møllevang

Du kan få indflydelse på hverdagen i Landsbyen Møllevang som medlem af bruger-/pårørenderådet.

Formålet med bruger-/pårørenderådet er, at vores beboere får indflydelse på den daglige pleje- og omsorgsindsats i boligerne, faciliteter og aktiviteter i Landsbyen Møllevang.

Rådet består af beboere, pårørende, centerlederen og andre repræsentanter fra personalet.

Rådets opgaver er:

Rådet holder ca. fire møder om året. Rådet kan dog mødes oftere, hvis det er behov for det.

Valg til rådet foregår på en generalforsamling en gang om året. Der bliver sendt en indbydelse til generalforsamlingen ud sammen med vores nyhedsbrev. Du modtager derfor indbydelsen pr. mail, hvis du er tilmeldt vores mailliste, og/eller i din postkasse, hvis du er beboer i Landsbyen Møllevang. På indbydelsen står der, hvem du skal kontakte, hvis du gerne vil stille op til rådet.

Hvis der er noget, du ønsker, at rådet skal tage op på et møde, skal du kontakte et af medlemmerne i rådet. I alle boenheder og caféen i Landsbyen Møllevang hænger der en oversigt over medlemmerne i rådet og deres telefonnumre.

Der skrives referater af møderne i rådet. Du kan finde referaterne i hver enkelt boenhed.