For pårørende til beboere i Landsbyen Møllevang

Læs om vores forventninger til pårørende, kontakt mellem pårørende og personale, og hvordan du kan følge med i vores aktiviteter.

Forventninger til pårørende

Før indflytning

Vi medinddrager dig som pårørende helt fra start. F.eks. ser vi gerne, at du er deltager i et hjemmebesøg og en "før-indflytningssamtale" hos den person, som skal flytte ind i Landsbyen Møllevang.

Derudover vil vi gerne have, at du hjælper beboeren med:

 • udarbejder en livshistorie (gerne i samarbejde med beboeren selv)
 • samarbejde med personale om den bedste overlevering af informationer om beboren.
 • besøge Landsbyen, så I kan forberede beboeren på indflytning.
 • at få underskrevet og sendt lejekontrakten.
 • at søge om boligstøtte og evt. indskudslån.
 • at betale indskud og den første måneds husleje.
 • at bestille en flyttebil eller lignende.
 • at bestille TV-pakke, flytning af telefonnummer, internet og forsikringer.
 • at melde flytning.
 • mht. afhentning af nøgle: 
  Afhentes efter aftale ved vores pedel Leo Pedersen tlf. 89152080

Under indflytning

Vi vil gerne have, at du hjælper beboeren på plads i boligen, herunder:

 • tæt samarbejde med personale, for at få den bedste start for beboeren.
 • sætter møbler på plads.
 • hænger billeder, gardiner og lamper op.
 • lægger personlige ejendele på plads.
 • hjælper med at indrette boligen.

Efter indflytning

Vi vil gerne have, at du:

 • hjælper beboeren med indkøb og evt. hovedrengøring
 • deltager i en indflytningssamtale.
 • hjælper beboeren med alle de praktiske opgaver i lejligheden (f.eks. at skifte pærer).
 • ledsager beboeren ved lægebesøg, tandlæge, hospitalsbesøg og lignende, i nogle tilfælde kan personale ledsage ved behov, hvis ikke andet er muligt. Dette aftales med personalet.
 • hjælper beboeren med at administrere sin økonomi.
 • deltage og evt. hjælpe ved arrangementer i Landsbyen, både i boenheden  og gerne i hele Landsbyen (månedskalenderkan sendes på mail)
 • tæt samarbejde med personalet om den bedste hjælp til beboeren.

Til indflytningssamtalen aftaler vi med dig, hvem der gør hvad for beboeren med hensyn til praktiske opgaver, som f.eks. indkøb, at tømme postkasse og lignende.

Du skal ikke hjælpe med opgaver på fast inventar i boligen (såsom vaskemaskine, tørretumbler, mikroovn og andet, der hører til i lejligheden), da pedellen tager sig af disse.

Kontakt til personalet

Beboeren får tildelt en kontaktmedarbejder og en kontaktassistent. Hvis du har behov for at tale med personalet, er det som udgangspunkt en af disse to, du skal kontakte. Hvis kontaktpersonen og kontaktassistenten ikke er på arbejde, kan du henvende dig til en anden medarbejder i boenheden.

Ved indflytningssamtalen aftaler du med personalet, hvordan kontakten mellem jer skal finde sted, og på hvilke tidspunkter du ønsker at blive kontaktet. Du bestemmer selv, om kontakten skal foregå via mail, telefon, bog, sms eller andet.

Følg med i aktiviteterne på centret

Du kan blive tilmeldt vores mailliste, så du modtager vores nyhedsbrev, månedskalender og anden nyttig viden på mail. Du bliver tilbudt at blive skrevet på maillisten i forbindelse med indflytningssamtalen. Hvis du ikke er blevet tilmeldt maillisten i den forbindelse, kan du sende en mail til Heidi.Estrup.Rasmussen1@randers.dk og bede om at komme på listen.

Du kan se billeder fra vores aktiviteter på vores facebookside.

Bruger-/pårørenderåd

Vi har et bruger-/pårørenderåd, som er med til at drøfte tiltag med betydning for beboernes hverdag.

Læs om rådets opgaver, og hvordan du kan stille op til rådet.