For pårørende til beboere i Landsbyen Møllevang

Læs om vores forventninger til pårørende, kontakt mellem pårørende og personale, og hvordan du kan følge med i vores aktiviteter.

Det er vigtigt for os i Landsbyen Møllevang, at der er et tæt samarbejde mellem dig som pårørende og personalet, så vi sammen kan sikre den bedste hjælp til beboeren.

Forventninger til pårørende

Før indflytning

Vi ser gerne, at du deltager i et samtale med personale fra Landsbyen Møllevang hjemme hos den person, som skal flytte ind i Landsbyen Møllevang.

Derudover må du meget gerne besøge Landsbyen Møllevang, så du bedre kan forberede beboeren på indflytning.

Vil vil også meget gerne have, at du i samarbejde med beboeren skriver en kort udgave af beboerens livshistorie til personalet i Landsbyen Møllevang.

Derudover vil vi gerne have, at du hjælper beboeren med:

Under indflytning

Vi vil gerne have, at du hjælper beboeren på plads i boligen, herunder:

  • sætter møbler på plads
  • hænger billeder, gardiner og lamper op
  • lægger personlige ejendele på plads
  • hjælper med at indrette boligen.

Efter indflytning

Vi vil gerne have, at du:

  • hjælper beboeren med indkøb og evt. hovedrengøring
  • deltager i en indflytningssamtale
  • hjælper beboeren med alle de praktiske opgaver i lejligheden (f.eks. at skifte pærer)
  • ledsager beboeren ved lægebesøg, tandlæge, hospitalsbesøg og lignende
  • hjælper beboeren med at administrere sin økonomi
  • deltager i og evt. hjælper ved arrangementer i Landsbyen Møllevang (månedskalender kan sendes på mail).

Til indflytningssamtalen aftaler vi med dig, hvem der gør hvad for beboeren med hensyn til praktiske opgaver, som f.eks. indkøb, at tømme postkasse og lignende.

Du skal ikke hjælpe med opgaver på fast inventar i boligen (såsom vaskemaskine, tørretumbler, mikroovn og andet, der hører til i lejligheden), da pedellen tager sig af disse.

Kontakt til personalet

Beboeren får tildelt en kontaktmedarbejder og en kontaktassistent. Kontaktmedarbejderen hjælper beboeren med praktiske opgaver som f.eks. tøjvask og indkøb, men kontaktassistenten tager sig af medicin og lægekontakt. Hvis du har behov for at tale med personalet, er det som udgangspunkt en af disse to, du skal kontakte. Hvis kontaktpersonen og kontaktassistenten ikke er på arbejde, kan du henvende dig til en anden medarbejder i boenheden.

Ved indflytningssamtalen aftaler du med personalet, hvordan kontakten mellem jer skal foregå, og på hvilke tidspunkter du ønsker at blive kontaktet. Du bestemmer selv, om kontakten skal foregå via mail, telefon, bog, sms eller andet.

Følg med i aktiviteterne på centret

Du kan blive tilmeldt vores mailliste, så du modtager vores nyhedsbrev, månedskalender og anden nyttig viden på mail. Du bliver tilbudt at blive skrevet på maillisten i forbindelse med indflytningssamtalen. Hvis du ikke er blevet tilmeldt maillisten i den forbindelse, kan du sende en mail til Heidi.Estrup.Rasmussen1@randers.dk og bede om at komme på listen.

Du kan se billeder fra vores aktiviteter på vores facebookside.

Bruger-/pårørenderåd

Vi har et bruger-/pårørenderåd, som er med til at drøfte tiltag med betydning for beboernes hverdag.

Læs om rådets opgaver, og hvordan du kan stille op til rådet.