Aktiviteter for beboere

Der er liv i Landsbyen Møllevang, og du kan deltage i mange forskellige aktiviteter.

I Landsbyen Møllevang kan du være med i dagligdagens gøremål både i din egen bolig og i fællesskabet. Du kan være aktiv med alt lige fra at komme i tøjet om morgenen, gøre rent og vælge, hvad der skal spises til aftensmad.

Ud over de faste opgaver, der hører hverdagen til, er der faste ugentlige aktiviteter, du kan deltage i, f.eks. erindringsdans, banko, flaghejsning, wellness og gåture. Du kan også deltage i aktiviteter som gudstjeneste, stolegymnastik og oplæsning med jævne mellemrum.

Sang og musik fylder meget i Landsbyen Møllevang. Vi har f.eks. musikterapi, herrekor og musik og sang med besøgsbørn.

I vores store mødelokale holder vi koncerter og ser teater m.m., og i caféen laver vi filmhygge.

Vi har et kreativt værksted, hvor vi udfolder vores kreative sider, strikker, maler og støber lys.

Vi gør os umage med at fejre højtider og dermed følge årets og naturens gang.

I boenhederne laver vi mad og spiser sammen i vores fælles opholdsrum og køkken. Vi fejrer også jul og nytår i fællesrummene i de enkelte køkkener.

Vi har en aftale med TrygFondens Besøgshunde og er glade for at få besøg af nogle firbenede venner.

Vi tager også af og til på udflugter i vores egen bus.

I vores træningslokaler kan du holde din fysik ved lige. Personalet hjælper gerne med at lave et træningsprogram og instruerer dig i brugen af vores maskiner.

Vi har desuden aftaler med:

  • Randers Realskole, hvor vi har besøgsklasser
  • Daginstitutionen i nærområdet, som f.eks. kommer og går luciaoptog
  • Jennumparkens Fritidshjems børnekor, som synger for os
  • Skt. Andreas Kirke, som holder gudstjenester for os og har et børnekor, som optræder for os med f.eks. luciaoptog og koncerter.

Nogle af vores aktiviteter er også åbne for personer, som ikke bor i Landsbyen Møllevang.

Se billeder fra vores aktiviteter på vores facebookside.