Genoptræning

Træningscenter Møllevang tilbyder ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræning for borgere både med og uden genoptræningsplan.

Vi har et træningsteam, som består af fysioterapeuter, ergoterapeuter og træningsassistenter. Den enkelte borger skal føle sig velkommen, og vi arbejder aktivt på at skabe en hyggelig og humoristisk atmosfære blandet med høj faglighed.

Vi varetager overvejende træningsopgaver for lokalområdet og har borgere i alle aldersgrupper.

I træningsrummene har vi et bredt udvalg af træningsmaskiner og mindre træningsredskaber.

Vi tilbyder genoptræning til borgere, som har fået udarbejdet en genoptræningsplan efter udskrivning fra hospital (efter Sundhedslovens § 140).

På Træningscenter Møllevang genoptræner vi overvejende borgere med:

  • forskellige rygdiagnoser
  • ortopædkirurgiske diagnoser (f.eks. efter operation i fødder, knæ og skuldre, knoglebrud og indsættelse af nye led i skuldre, hofte og knæ)
  • knæproblemer. Vi har knæhold flere gange om ugen for borgere fra hele Randers Kommune, f.eks. borgere med meniskskader (både opererede og ikke-opererede), skader på ledbånd i og omkring knæet, efter kikkertoperationer, uspecifikke smerter i og omkring knæet, patellaluksationer og forreste knæsmerter. Knæholdene er dækket ind af flere fysioterapeuter, og der er løbende optag på holdene.

Ved første undersøgelse vurderer vi, om den videre træning/behandling skal foregå individuelt eller på hold.

Derudover tilbyder vi også genoptræning uden genoptræningsplan til borgere, der oplever en funktionsnedsættelse efter sygdom, som ikke behandles på et hospital (efter Servicelovens § 86, stk. 1). En fysioterapeut vil vurdere, om der er behov for individuel træning, eller om træningen kan foregå på et hold.