Bruger-/pårørenderåd

I Landsbyen Møllevang er der et bruger-/pårørenderåd. Rådet består af en personalerepræsentant, beboere, pårørende og centerlederen.


Formålet med bruger-/pårørenderådet er at have en dialog om hverdagen i boenheden, så du sikres indflydelse på egen dagligdag. Rådet aftaler, hvordan det kan medvirke til at forbedre hverdagen.

Bruger-/pårørenderådet kan diskutere og komme med idéer til bl.a. indretning af fællesarealer, markering af mærkedage, kostplaner og arrangementer, f.eks. i forbindelse med højtider og traditioner. Rådet udfører desuden praktiske opgaver.

Valg til bruger-/pårørenderådet foregår på en generalforsamling en gang om året. Der afholdes ca. fire møder om året, hvoraf det ene kan være valgmødet. Rådet kan dog mødes oftere, hvis det er behov for det.

Der skrives referater af møderne i bruger-/pårørenderådet, så alle har mulighed for at orientere sig om mødernes indhold. Referaterne findes i hver enkelt boenhed.