Korttidspladser

Boligerne er beregnet til borgere med en demens sygdom.

Behov for en korttidsplads kan eksempelvis være i aflastning af ægtefælle i forbindelse med demens, eller ved afklaring af demens.

Borgeren bor kun i boligen i en afgrænset periode og har samtidig en permanent bolig andetsteds i kommunen. Opholdets længde aftales ved indflytning og kan være op til tre uger med mulighed for forlængelse i særlige tilfælde. Borgeren betaler ikke husleje, men skal selv betale for kost plus eventuel vask under opholdet.

Alle former for korttidspladser er placeret på eller tæt på et plejecenter, så der altid er personale i nærheden.

Center Møllevang har én korttidsplads.