Bruger-/pårørenderåd

Formålet med bruger-/pårørenderådet er, at have en dialog omkring hverdagen i centret, således at du sikres indflydelse på egen dagligdag.

På center Møllevang finders der et bruger-/pårørenderåd.

Rådet består af 4-6 medlemmer fordelt på:

  • 1-2 beboere
  • 1-2 pårørende
  • 1 personale 
  • Den daglige leder af centret

Valg til rådet foregår på en generalforsamling en gang om året. Der afholdes ca. 4 møder om året, hvoraf det ene kan være valgmødet.

Det enkelte råd aftaler, hvordan det kan medvirke til at forbedre hverdagen.