Ventetid

Randers Kommune har ventetidsgaranti på plejeboliger og demensboliger. Det betyder, at du får tilbudt en bolig inden for to måneder, efter at du er blevet visiteret til en bolig. Hvis dit behov er akut, er ventetiden væsentligt kortere.

Det er dog ikke sikkert, at du får tilbudt en bolig, der svarer til dine ønsker. Hvis du ønsker at bo i et bestemt område eller på et bestemt plejecenter, må du være indstillet på en længere ventetid.

Boligerne bliver altid givet til den, der har størst behov, og ikke nødvendigvis den, der har stået på venteliste i længst tid. Derfor kan du heller ikke få at vide, hvornår du kan forvente at få en bestemt bolig.

Da det er Visitationsenheden, der har overblikket over ventelisten, kan det enkelte plejecenter ikke vide, hvornår du kan få den ønskede bolig, da en ledig bolig kan være tilbudt en anden.

Det er ikke nødvendigt at kontakte Visitationsenheden, når du er skrevet på venteliste. Du vil blive kontaktet, når du bliver tilbudt en ledig bolig.