Boligerne i Landsbyen Møllevang

I Landsbyen Møllevang er der 77 plejeboliger og en aflastningsplads. 17 af boligerne er specielt indrettet til personer med demens.

Alle boliger er torumsboliger.

Boligerne har en fælles opholdsstue og et fælles køkken.

Der er personale ansat til at dække alle døgnets timer.

Når du er blevet visiteret til en lejlighed, udarbejdes der en lejekontrakt med boligforeningen Lejerbo.

Demensboliger

Boligerne indeholder en stue med tilhørende tekøkken, soveværelse og et badeværelse med vaskemaskine og tørretumbler. Der er telefonstik og kabel-TV. I hver bolig er der et kaldeanlæg, så du kan komme i kontakt med personalet døgnet rundt.

Til boligerne er der tilknyttet medarbejdere, som hjælper dig med at klare dagligdagen.

Der er adgang til egen terrasse og den store fælles have fra alle lejlighederne.

Korttidsplads

Korttidspladsen er beregnet til borgere, der i en periode har et særligt pleje- og omsorgsbehov, som ikke kan løses i eget hjem.

Man kan for eksempel have brug for en korttidsplads i forbindelse med udskrivning fra sygehus, ved sygdom eller for at aflaste pårørende, som passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Borgeren bor kun i boligen i en begrænset periode og har samtidig en permanent bolig andetsteds i kommunen. Opholdets længde aftales ved indflytning og kan være op til tre uger med mulighed for forlængelse i særlige tilfælde. Borgeren betaler ikke husleje, men skal selv betale for kost og eventuel vask under opholdet.

Alle former for korttidspladser er placeret på eller tæt på et plejecenter, så der altid er personale i nærheden.

Sådan får du en bolig i Landsbyen Møllevang

Upraktiske boligforhold, utryghed eller høj alder er ikke i sig selv nok til, at du kan blive tildelt en plejebolig.

Plejeboliger er for personer med et stort behov for fysisk eller psykisk pleje og omsorg døgnet rundt. Du kan søge om en plejebolig, hvis du på trods massiv hjælp ikke kan klare at bo alene. Det vil typisk være, når hjemmeplejens eller dine pårørendes støtte og pleje ikke længere er nok.

Nogle plejeboliger er specielt indrettet til demente personer. Før du kan søge om en demensbolig, skal du være lægeligt udredt.

Du kan søge om en plejebolig eller demensbolig via kommunens visitationsafdeling.

Du skal være indstillet på at flytte, når du bliver tildelt en bolig. Hvis du siger nej til din førsteprioritet, slettes du af ventelisten. Hvis du siger nej til en bolig, der ikke er din førsteprioritet, vurderer visitatoren, om du alligevel kan blive stående på ventelisten.