Boligerne i Landsbyen Møllevang

I Landsbyen Møllevang er der 77 plejeboliger og en aflastningsplads. Boligerne er specielt indrettet til personer med demens.

Medarbejdere til stede døgnet rundt.

Boligerne

Boligerne indeholder en stue med tilhørende tekøkken, soveværelse og et badeværelse med vaskemaskine og tørretumbler. Der er telefonstik og kabel-TV. I hver bolig er der et kaldeanlæg, så du kan komme i kontakt med medarbejderne døgnet rundt.

Til boligerne er der tilknyttet medarbejdere, som hjælper dig med at klare dagligdagen døgnet rundt.

Der er adgang til egen terrasse og den store fælles have fra alle lejlighederne.

Når du er blevet visiteret til en lejlighed, udarbejdes der en lejekontrakt med den tilknyttede boligforening .

Korttidsplads 

Aflastningspladsen er beregnet til borgere, der i en periode har et særligt pleje- og omsorgsbehov, som ikke kan løses i eget hjem.

Man kan for eksempel have brug for en aflastningsplads i forbindelse med udskrivning fra sygehus, ved sygdom eller for at aflaste pårørende til borgeren med demens.

Borgeren bor kun i boligen i en begrænset periode og har samtidig en permanent bolig andet steds i kommunen. Opholdets længde aftales ved indflytning og kan være op til tre uger med mulighed for forlængelse i særlige tilfælde. Borgeren betaler ikke husleje, men skal selv betale for kost.

Sådan får du en bolig i Landsbyen Møllevang

Upraktiske boligforhold, utryghed eller høj alder er ikke i sig selv nok til, at du kan blive tildelt en plejebolig.

Boligerne er for borgere med demens eller demenslignend symptomer, som har et behov for pleje og omsorg døgnet rundt.  Du kan søge om en bolig, hvis du på trods af massiv hjælp ikke kan klare at bo alene. Det vil typisk være, når hjemmeplejens eller dine pårørendes støtte og pleje ikke længere er nok.

Boligerne er specielt indrettet til borgere med demens.  Før du kan søge om en bolig, skal du være lægeligt udredt.

Du kan søge om en bolig  via kommunens visitationsafdeling.

Du skal være indstillet på at flytte, når du bliver tildelt en bolig. Hvis du siger nej til din førsteprioritet, slettes du af ventelisten. Hvis du siger nej til en bolig, der ikke er din førsteprioritet, vurderer visitatoren, om du alligevel kan blive stående på ventelisten.