Visiterede aktiviteter

Aktivitetscenter Møllevang tilbyder vedligeholdende aktiviteter efter servicelovens §86, stk. 2. Dette er aktiviteter, hvor der er faguddannet personale tilknyttet.

Det kræver en visitering af den enkelte borger for at kunne deltage i disse tilbud. Har du et ønske om at deltage i en af disse grupper, bedes du henvende dig til vores aktivitetspersonale på telefonnummer 89 15 20 73.

Aktivitetscentret tilbyder et bredt udvalg af aktiviteter, herunder sang, hobby, spil og socialt samvær.

I aktivitetscentret bestræber vi os på at skabe et miljø, hvor nøgleordet er ligeværdighed. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker ud fra en faglig vurdering, der tilgodeser borgeren fysisk, psykisk og socialt. Disse tilbud er målrettet de svageste borgere, både de der bor i plejebolig og i lokalområdet.