Kørsel til aktivitetscentret

Hvis ikke du selv er i stand til at klare transport til aktivitetscentret, kan du henvende dig til personalet med henblik på at få en bevilling til kørsel med taxa.

Efter individuel vurdering er der mulighed for visitering til vores taxaordning. Der er egenbetaling på 15 kr. hver vej.

Er du pensionist trækkes pengene via din pension en gang om måneden. I modsat fald skal pengene betales pr. girokort.

Der kan kun bevilges kørsel til personalestyrede aktiviteter, herunder vedligeholdende træning og genoptræning.

Ambulant genoptræning efter endt hospitalsbehandling

Samtidig med du har fået udleveret en genoptræningsplan på hospitalet, udleveres brev vedr. genoptræning i Randers kommune. Her kan du orientere dig vedr. retningslinjer for befordring og befordringsgodtgørelse.

Kontakt aktivitetscentrets personale for yderligere oplysninger på telefonnummer 8915 2073.