Genoptræning

Træningscenter Møllevang tilbyder både ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræning.

 Vi har et træningsteam bestående af fysioterapeuter, ergoterapeuter og træningsassistenter. Den enkelte borger skal føle sig velkommen, og vi arbejder aktivt på at skabe en hyggelig og humoristisk atmosfære blandet med høj faglighed.

Træningscentret er placeret på Plejecenter Møllevang. Vi varetager overvejende træningsopgaver for lokalområdet. Vi har borgere i alle aldersgrupper. I træningsrummene har vi et bredt udvalg af træningsmaskiner, samt mindre træningsredskaber.

Genoptræning servicelovens §86 stk. 1

Genoptræning til borgere med funktionsnedsættelse efter sygdom kan søge om dette tilbud. En fysioterapeut vil vurdere, hvorvidt der er behov for individuel træning, eller om træningen kan foregå på et hold.

Genoptræning §140

Derudover tilbyder vi også genoptræning til borgere, som efter udskrivning fra hospital har fået udarbejdet en genoptræningsplan.

På Træningscenter Møllevang genoptræner vi overvejende borgere med:

  • forskellige rygdiagnoser
  • ortopædkirurgiske diagnoser (f.eks. efter operation i fødder, knæ og skuldre, knoglebrud, indsættelse af nye led i skuldre-hofte og knæ)
  • knæhold flere gange om ugen for borgere fra hele Randers Kommune. Dette gælder for borgere med meniskskader(både opererede og ikke-opererede), skader på ledbånd i og omkring knæet, efter kikkertoperationer, uspecifikke smerter i og omkring knæet, patellaluksationer, samt forreste knæsmerter.

Knæholdene er dækket ind af flere fysioterapeuter, og der er løbende optag på holdene.

Ved første undersøgelse vurderer vi, hvorvidt den videre træning/behandling skal foregå individuelt eller på hold.